Ticaret mallarının zekatı nasıl hesaplanır

(6266) no'lu fetva: Soru: Resulullah (s.a.v.) dedi "Bugünün fiyatından değerlendir sonra zekatını ver." Bu hadis sahih ise manası nedir? Bu ifade çağımızda kullanılan "muhasebe beyanlarını birleştirme" deyimine uyar mı? Malın cari değerine kıyası gerekli kılan Kur'ân ayetleri ve Hz. Peygamber hadislerinden oluşan deliller nelerdir?


Cevap: Bildiğimiz kadarıyla Hz. Peygamber'in "Bugünün fiyatından değerlendir sonra zekatını ver" şeklinde bir ifadesi sahih olarak nakledilmiş değildir. Fakat ticaret mallarının zekatı olduğunu söyleyen fakihler bu malların bizzat kendilerinin kastedilmediğini kabul ederler. Asıl kastedilenin malların bedellerinin altın ve gümüş üzerinden artırılması olduğunu söylerler. Ya da altın gümüş yerine kullanılan nakit paraların hedeflendiğini söylerler. Bundan dolayı hükümde esas alınan bu malların bedelleridir. Bundan dolayı bu malların değerleri nisap miktarına erişir ve üzerinden bir yıl geçerse zekatını vermek vacip (farz) olur. Ticaret mallarının aslı esas alınır ve değerlendirilir. Bu konuda Ebu Davud'un Allah onu rahmet eylesin Semura b. Cündüb'ten naklettiği bir hadis vardır. O şöyle der: Resûlüllah (s.a.v.), satmak için biriktirdiğimiz maldan zekat vermemizi emretti. Bu hadisin Ebu Zer (r.a)dan rivayet edilen şahidi vardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: