Ticaret için hazırlanmış akarın zekatı

(1767) no'lu fetva: Soru : Birisi bir araziye sahip ve bu arazinin değeri örneğin 100.000 Riyaldir. Ve bu arazi ticaret içindir. Bunun üzerinden bir yıl geçmiştir ve sahibinin de bu araziden başka malı yoktur. Bunun zekatını vermek için insanlardan borç alabilir mi veya bazı insanların dediği gibi bu araziyi sattıktan sonra geçen senelerin zekatını mı vermesi gerekir? Bütün geçen senelerde arazinin kıymetini bu vakitlerde ve diğer vakitlerde nasıl belirler?


Cevap: Bu arazi bütün hallerde değer kazanır, eğer her sene zekat çıkartacak parası varsa çıkartır, zekat verecek bir şeyi yoksa zekatı çıkartmak için borç almasına gerek yoktur. Eğer borç alıp zekatı çıkarttıysa da caizdir. Borç almadıysa da zekat zimmetinde kalır ve geçen senelerin zekatını araziyi satınca veya zekat verecek parası olunca verir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: