Katılım mallarının zekatı

(3332) no'lu fetva: Soru : Müslüman bir kardeşiniz, günümüzde insanlar arasında yaygın bir şekilde yapılan ticari bir işlemden dolayı malların zekatını soruyor. Bahsettiğimiz iş gayrimenkul katılım ortaklığıdır. Bir katılımcı, arazi için on bin Riyalle yatırım yapmıştır. Bu yatırım beş sene devam etmiştir. Zikredilen zamandan sonra bu arazi satılmış ve parası katılımcılara dağıtılmıştır. On bin Riyal ile katılan herkes otuz beş bin Riyal almıştır. Bunun içine anapara ve kâr dahildir. Anapara ve kârın tamamına zekat gerekir mi? Zekat sadece mülkün satılıp kendine düşen paranın tahsil edildiği sene için mi ödenir? Yoksa geçmiş beş senenin tamamı için mi zekat ödenir? Sizlerden bana bunu açıklamanızı rica ediyorum.


Cevap : Geçmiş dört sene için kâr edilmiş olsun veya olmasın her sene için zekat ödenir. Son sene içinde anapara ve kâr için zekat ödenir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: