Kadınların kabir ziyareti

(6167) no'lu fetvanın altıncı sorusu: (Bölümün numarası 9; Page No. 109) Soru 6: Kadınlar bazı mevsimlerde ve bayramlarda kabirleri ziyaret ediyorlar. Sabırsızlıklarından, üzüntülerinden ve açılmalarından dolayı kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin mekruh olduğu malumdur. Bundan dolayı, belirli bir hoca tutuyorlar ve bundan rızıklanmak için her mevsim yahut bayramda gidiyor ve her kabrin üzerine kısa surelerden okuyor ve bunun için meyve, ekmek ve mal alıyor. Bu ölüye ulaşır mı? Bu okuyucunun aldığı bu eşyaların hükmü nedir?


Cevap 6: İslami bayramlar, Ramazan bayramı, Kurban bayramı, teşrik günleri ve cuma günüdür. Bunlar, müslümanların bayramlarıdır. Bunların dışındakiler şer'an bayram olarak isimlendirilmez. Kabir ziyaretini sadece bayramlara tahsis etmek bid'attır. İster bu, erkekler tarafından yapılsın, isterse kadınlar tarafından yapılsın. Bayramlarda ve başka zamanlarda kadınların kabir ziyareti mutlak olarak haramdır. Kabirlerin yanında yemek ve meyve dağıtmak bid'attır. Okuyucuların, kabirler üzerine Kur'ân okumaları ve okumaları için ücret almaları caiz değildir ve ölüye bir faydası olmaz. Çünkü bunların hepsi çirkin bir bid'attır ve caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: