Kabir ziyaretinde dua etmek

(Bölümün numarası 9; Page No. 110)  Kabir ziyaretinde dua etmek (5924) no'lu fetva: Soru: Babam, akrabalarım ve bütün müslümanlar olmak üzere ölüler için yapmam gereken dua hakkında bana bilgi vermenizi önce Allah'tan sonra da zât-ı âlinizden ümit ediyorum. Allah sizi her türlü hayırda muvaffak kılsın. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun.


Cevap: Büreyde b. el-Hasib'ten (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Resûlüllah (s.a.v.) kabirleri ziyaret ettikleri zaman onlara şöyle demelerini öğretirdi: Mü'min ve müslümanlardan bu diyarın sakinleri, selam sizin üzerinize olsun, inşeallah biz de size kavuşacağız, Allah'tan bizim sizin için afiyet dilerim. Onu Müslim ve diğerleri rivayet etmişlerdir. Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Resûlüllah (s.a.v.) geceleyin olunca, gecenin sonunda Baki' mezarlığına çıkardı ve şöyle derdi: Ey mü'minlerin yurdu, Allah’ın selamı üzerinize olsun. Size yarın vadedilen ölüm geldi. İnşaallah biz de arkanızdan geleceğiz. Allahım, Baki'de yatanları bağışla. Yine onu Müslim rivayet etmiştir. Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) duasında şöyle derdi: Allah, bizden önce gidenlere de, sonrakilere de merhamet etsin. (Bölümün numarası 9; Page No. 111) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: