Vasiyet edilen kurban kesildikten sonra evin gelirinden artan miktar

(1868) no'lu fetva: Soru : Bir kadın kardeşinin gözetiminde malının üçte birinden kurban kesilmesini vasiyet etti. Kadın vefat etti ve malının üçte biri bir eve konuldu. Ev kiraya verildi ve kurban kesildikten sonra geliri artmaktadır. Artan miktar vekile helal midir, yoksa kardeşlerine mi verilir? Vekil vasiyet doğrultusunda vacip olan kurban ve diğerlerinin bedeli karşılığında evde oturabilir mi? Bize fetva vermenizi istirham ediyoruz.


Cevap : Komisyon soruyu ve ekteki vasiyeti inceledikten sonra şu karara varmıştır: Vasiyette zikredilen şeyler yerine getirilecektir. Artan miktardan ise, varsa evin yıllık ihtiyaç duyduğu masraf çıkarılır. Kalan miktar vekilin gözetiminde hayır yollarına sarf edilir. Eğer vasiyet eden kadının fakir akrabaları varsa, artan miktardan onlara sadaka verilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: