Haram ürün alıp-satan bir kurumda çalışmak

Haram ürün alıp-satan bir kurumda çalışmak (443) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru : İçki ve sarhoş edici maddeler üreten bir müessesede çalışan Müslüman için hüküm nedir? (Bölümün numarası 14; Page No. 409)


Cevap : İçki ve diğer sarhoş edici herşey haramdır. Bu tür müesseseler kurmak ve orada çalışmak ta haramdır. Rivayet edildiğine göre İbn Abbas (r.a.) dedi: Resulullah (s.a.v.)'i şöyle derken duydum Cebrail aleyhisselam bana geldi ve şöyle dedi: Allah Te'âlâ, içkiye, onu hazırlayana, içene, taşıyana, kendisine götürülene, satana, satın alana ve onu sunana lanet etmiştir. el-Heysemî rivayet etti. Ve şöyle dedi: Hadisi, Ahmed ve et-Tabarani rivayet etti ve ricalleri güvenilir kimselerdir dedi. Ebu Davud ve Hakim rivayet etti. Hadiste şöyle bir ziyadelik vardır. Bunu sıkan da (üzümü içki yapan) haram işler. Bu da bu tür müesseselerde çalışan kişidir. Bu geçen hadise göre orada çalışamaz. Bu hadise göre lanete uğradığını görüyoruz ve bu günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmaktır. Allah Te'âlâ dedi ki İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah Te'âlâ'nın sözünün umumuna göre (Bölümün numarası 14; Page No. 410)  Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz. Peygambere vahiy iner, o da ümmete iletir. Kendisine tebliğ olunca kul mükellef olur. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabelerine salât ve selam etsin.


Tags: