Bir Müslümanın bir kafire hizmet etmesi

(3859) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: ABD ve Avrupa devletleri gibi küfür devletlerinde çalışmak caiz midir? Yine bu devletlerde Müslüman’ın şirketinde çalışması caiz midir?


Cevap 1: Müslüman’ın küfür diyarından Müslüman diyarına hicret etmesi gerekir. Bu dinini korumak ve Müslümanların çoğalması için gereklidir. Bu sayede Müslüman kardeşlerine İslam şiarını yüceltme konusunda yardım etmiş olur. Ayrıca bunu yaparsa dinini güvenceye almakla birlikte Allah Müslümanlar arasında kendisine rızkın kazanmasına yardımcı olur. Allah şöyle demiştir: Allah Te'âlâ dedi ki Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu nasip eder.(2)Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Bununla birlikte, müslüman islam yurduna hicret edecek gücü varsa, ister müslüman şirketinde, isterse kâfir şirketinde olsun kafir beldesinde çalışması caiz değildir. Bununla birlikte kâfirin şirketinde çalışması daha büyük bir günahtır. Çünkü bu gibi durumların tehlikesi çok daha fazladır. Fakat İslam’a davet için orada çalışacaksa, kendi dinini güvenceye alarak onlara davette bulunabilir. Bununla birlikte küfür beldesinde iken islam yurduna hicret edecek imkânı yoksa, bu kişinin orada çalışmasına ruhsat verilmiştir. Müslümanların bu kişiye, islam yurduna hicret etmesi noktasında yardımcı olmaları gerekir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: