Bir Müslümanın bir kafire hizmet etmesi

(Bölümün numarası 14; Page No. 474)  Bir Müslümanın bir kafire hizmet etmesi (1850) no’lu fetva: Soru :Bir müslümanın müslüman olmayana hizmet etmesi caiz midir? Eğer caiz ise ramazan ayında gündüz vaktı ona yemek takdim etmesi caiz midir?


Cevap :İslam kolaylık ve hoş görü dinidir. Bununla birlikte adalet dinidir. Müslümanın kafire hizmet etme konusuna gelince, burada müslümanın hizmet etme amacına göre durum değişmektedir. Eğer ona islamı anlatmak ve onları küfür ve delaletten kurtarmak için kendisine hizmet ediyorsa bu caizdir. Çünkü bu şer’i bir kaidedir: Vesileler gayeye ulaşmak içindir. Dolayısı ile eğer gayeyi gerçekleştirmek vacip ise bu gaye yolundaki araçları kullanmak da vaciptir. Eğer gaye haram ise araç da haramdır. Bununla birlikte eğer şer’i bir amaç gütmüyor ise hizmet etmesi caiz değildir. Bu durum yapılan mubah hizmetlerle alakalıdır. Bunun dışında eğer kafire yenilmesi ve içilmesi haram olan içki ve domuz eti gibi yemek ve içeceklerin takdim edilmesi yönünde hizmet ediyorsa, bu her halükarda haramdır. Bu şekilde ona ikramda bulunulması Allah’a isyandır ve bu şekilde onlara itaati, Allah'ın emirlerinden öncelikli kılmadır. Burada yapılması gereken şey, Müslüman’ın dinine sarılmasıdır. Yine kafire ramazan ayında gündüz vaktinde yiyecek takdime etmesi de her halükarda haramdır. Bu onların haram işlemelerinde onlara yardımcı olmaktadır. Çünkü kafirler de islamın emirlerinden sorumludurlar. Dolayısı ile bu kafir de müslüman olup, İslam’ın oruç emrinden sorumludur. Dolayısı ile kafirin Allah’ın bu emrini terk etmesinde yardımcı olması caiz değildir.Yine aynı şekilde müslümanı küçük düşürecek türden bir hizmet de caiz değildir. (Bölümün numarası 14; Page No. 475) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: