Fetret ehlinin hükmü

(Bölümün numarası 3; Page No. 498)  (6465) no'lu fetva: Soru: İki adam, fetret ehli hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Birincisi, "onlar kurtuluşa ulacaklardır" derken, diğeri ise, "onlar kurtuluşa ulaşmayacaklardır" demiştir.


Cevap: Kendisinden önce veya zamanındakilerden, kendisine islam daveti ulaşan kimse, ona icabet etmeyip o şekilde ölürse o cehennem ehlindendir. Kendisine davet ulaşmamışsa, o kıyamet gününde imtihan olunacaktır. Bu konuda Rasûlüllah'tan rivayet edilen sahih sünnet vardır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: