Fercin haricinde bir yerden kan çıkması, abdesti bozan şeylerden değildir

(Bölümün numarası 5; Page No. 282)  Fercin haricinde bir yerden kan çıkması, abdesti bozan şeylerden değildir. (2461) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Kanın, abdesti bozan şeylerden olup olmadığı hakkında bilgi almak istiyorum.


Cevap 2: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişin ardından; Fercin haricinde bir yerden kanın çıkmasının abdsti bozan hususlardan olduğuna delalet eden bir şerî delilin var olduğunu bilmiyoruz. Asıl olan kanın abdesti bozmadığıdır. İbadetlerin dayanakları tevkîfîdir. Buna göre hiçbir kimsenin delile dayalı olmaksızın "şu ibadet meşrudur" demesi caiz değildir. Bazı ilim adamları fercin dışında bir yerden çıkan ve örfe göre fazlaca çıkan kanın abdesti bozduğu görüşünü dile getirmişlerdir. Bedeninden kan çıkan kimse ihtiyatlı davranmak ve ihtilaftan uzak kalmak için abdest alırsa, bu iyi bir şeydir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Seni şüpheye düşüreni bırak, seni şüpheye düşürmeyene bak. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: