Fatiha ve. (Salavatü'l-İbrahimiyye) Salli-Barik dualarını okumanın ve "sübhâne rabbike rabb'il-ızzeti"... şeklinde bitirmenin hükmü

(6917) no'lu fetva: Soru: Biz Fransa'da muhacir Müslüman işcilerden bir topluluğuz. (Bölümün numarası 2; Page No. 536)  Takva ve sevgili habibi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünnetine tabi olma üzerinde birleştik. Allah'ın izniyle, her gün beş vakit namazı eda edebileceğimiz bir salon almaya muvaffak olduk. Allah'ın yardımıyla, omuzuna yüklenen bu ağır yükü taşıyacak bir imam seçtik. Günlük olarak ikame edilen beş vakit namazın dışında zaman zaman va'z ve irşad dersleri de oluyor. Şu anki problemimiz, bu cemâ'at parçalanmaya başladı. Buna sebep ise, namaz kıldıktan sonra selamdan hemen sonra her birimiz 33 kere sübhânellah, 33 kere elhamdü lillâh ve aynı şekilde Allah'ü ekber der. Bunu, Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği, yaratılmaşların efendisi ve habibi Hz. Muhammed'in şu hadisine tabi olmak üzere yapıyoruz: Fakirler, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve: Varlıklı müslümanlar cennetin yüksek derecelerini ve ebedî nimetleri alıp götürdüler; bizim gibi namaz kılar, oruç tutarlar ve onların fazla malları vardır onunla hac, umre yaparlar ve sadaka verirler. Rasûlullah şöyle buyurdu: Sizden önde gidenlere yetişebileceğiniz, sizden sonra gelenlerin size yetişemeyeceği, sizin yaptığınızı yapanlar dışında herkesten üstün olacağınız bir şeyi haber vereyim mi?: Her (farz) namazın peşinden otuz üçer defa sübhânallah, elhamdülillah ve Allahu ekber dersiniz.. (Hadisin devamı var.) Her namaz kılan sessiz olarak, hadis-i şerifte varid olduğu şekilde bunu yerine getirir. Sonra toplu olarak Fatiha'yı ve salavatı okuruz ve "sübhâne rabbike rabb'il-ızzeti ammâ yasıfûn ve selâmün alel-murselîn vel hamdü lillâhi rabb'il-âlemîn" diyerek bitiririz. Aramızdan bazı kardeşler kalktılar ve dediler ki: Biz sizden beriyiz. (uzağız.) Bu şekilde toplu olarak okumanız, onun günahı ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin günahı üzerinize olacak bir bid'attır. Bu işimizde bizi aydınlatınız. Fatiha'yı, salavatları ve Saffat suresinin son 180-181-182. ayetlerini toplu olarak okumak, güzel bir sünnet midir, yoksa bizim uydurduğumuz bir bid'at mıdır? İş bununla da kalmadı. Bilakis bu kardeşler bizimle namaza gelmez oldular ve şöyle diyorlar: Bu bid'attan kurtuluncaya kadar sizinle beraber namaz kılmayacağız. (Bölümün numarası 2; Page No. 537)  Bize, bu kardeşler arasında devam eden ihtilafı kesin olarak kaldıracak bir fetva gerekli. Biz hidayet üzere değilsek, bundan kesin olarak sıyrılır ve önceki yaptıklarımız için Allah'a istiğfarda bulunuruz. Eğer biz bir delil üzere isek, bu kardeşlere hidayet vermesi için Allah'a niyazda bulunuruz. Müslümanların birliğini parçalayan ve düzenlerini bozan ihtilaflar yeter artık.


Cevap: Söylediğiniz gibi, siz toplu olarak, Fatiha'yı ve salavatları okuyorsunuz ve "sübhâne rabbike rabb'il-ızzeti ammâ yasifûn ve selâmün alel-mürselîn ve'l-hamdü lillâhi rabb'il-âlemîn" diye bitiriyorsunuz. Hz. Peygamber'den (s.a.v.) böyle bir rivayet gelmediği için, bu şekilde yapmak caiz değildir, bilakis bid'attır. Mezkur bid'attan dolayı sizinle namaz kılmayı terk eden kardeşlere gelince, onların da bunu yapmamaları gerekir. Bilakis onlara gerekli olan, iyilikle nasihat görevini yerine getirmek üzere sizinle beraber namaz kılmalarıdır. Allah herkesin durumunu ıslah eylesin. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilsine ve sahabesine salât ve selâm olsun.


Tags: