Farzı eda etmede acele etmek

(Bölümün numarası 11; Page No. 17)  Farzı eda etmede acele etmek (11133) no'lu fetva: Soru: Güç yetirme şartı bende bulunduğu halde, bu yıl hac farizasını yerine getirdiğim zaman iki sene süreyle ayrı kalacağım aile ve eşimi ziyaret etmek için, hac farizasını eda etmeyi bir yıl yahut iki yıl ertelemem caiz midir? Hac ibadeti, yaz tatilinin ortasına gelmektedir ve aynı anda hem hac yapmak hem de aileyi ziyaret etmek benim için mümkün olmayacaktır. Ya hac yapacağım yahut da haccı erteleyip aileyi ziyaret edeceğim. Bize fetva veriniz, size teşekkür ederiz ve Allah sizi her türlü hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Müslümanın ne zaman gücü yeterse, hac farizasını yerine getirmede acele etmesi gerekir. Çünkü onu tehir ettiği takdirde başına ne geleceğini bilemez. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Farz olan haccı yapmakta acele ediniz. Çünkü sizden biriniz, başına ne geleceğini bilmez. Hadisi İmam Ahmed (Allah ona rahmet eylesin) rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: