Falcılar gaybı konuları bilmezler

Birinci soru, (10806) no'lu fetvadan: Soru 1: Falcıların sözü doğru mudur? Gaybi konulardan herhangi bir şeyi öğrenmeye güç yetirebilirler mi? Sihir insana etki eder mi etmez mi? (Bölümün numarası 1; Page No. 624)


Cevap 1: Falcılar gaybı bilmezler. Onların sözü, tahmin, zan ve yalandan ibarettir. Bu da haramdır. Allah teâlâ şöyle buyurur: De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Yine şöyle buyurur: O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;(26)Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Bu konuda başka ayet ve hadisler de vardır. Sihirde algılamayı etkileyerek gerçek olmayanı var gibi görmek vardır. Musa (a.s.) ve Firavun kıssasında Allah'ın (a.c.) buyurduğu gibi: kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Allah'ın izniyle kevni ve kadari olgularda insana sihir zarar verebilir. Allah a.c. Bakara suresinde sahirler hakkında şöyle buyurur. Onlar, o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: