Faizli bankalarda çalışmanın (hükmü) ve hastalık müslümanın günahlarını siler

Dördüncü soru (9452) no'lu fetvadan: Soru 4: Babamın hasta olması Rasulullah (s.a.v.) in şu sözünden dolayı Allah'ın muhabbetine bir delil midir? Allah bir kimseyi severse, onu musibetlerle imtihan eder Oysa ki babam hasta olmadan önce namaz kılmıyordu, hastalık onun günahları için bir hafifletme (midir?) Kişi zor durumda kaldığında bankadan başka seçeneği de kalmamışsa bankada çalışmanın haram olduğu doğru mudur?


Cevap 4: Öncelikle, Faizli bankalarda çalışmanın hükmü ile ilgili fetva (4961) no'lu fetvada belirtilmişti. Bu fetvanın metni şudur: Banka faizsiz ise çalışmasına karşılık memurun helal olarak hakettiği maaş ve ücreti alması caizdir. Banka faizli ise çalışmasına karşılık memurun hakettiği maaş ve ücreti alması düşmanlık ve günah üzerinde faizci banka sahiplerine (Bölümün numarası 1; Page No. 742) yardımcı olduğu için haramdır. Allah teala buyurdu ki: İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Peygamber (s.a.v.) de buyurdu ki: Rasulullah (s.a.v) faizi yiyeni, yedireni, yazanı ve şahitlik edenleri lanetlemiştir ve: Onlar eşittir demiştir. Bu hadisi Müslim rivayet etti. İkinci olarak; Mü'min bir kimse bir hastalık ya da bir musibete uğrarsa peygamber (s.a.v.)in şu sözünden dolayı onun günahları silinir: Müslümana ne musibet isabet ederse-hatta onu iğneleyen bir diken de olsa- Allah onu günahlarına keffaret kılar. Bu hadisi Ahmed , Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine Efendimiz (s.a.v) in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğüne göredir. Allah bir kavmi severse onları imtihan eder, razı olana rıza, hoşnutsuz olana hoşnutsuzluk vardır. Bu hadisi Tirmizî rivayet etti. Bu durum mü'minler içindir. Kafire gelince onun cezası yakındır. Ulemanın tercih edilen sözüne göre namaz kılmayan kimsenin kafir olduğuna itibar edilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: