Fırında çalışanlar oruç tutmayabilir mi?

( 14287) Numaralı fetva: (Bölümün numarası 9; Page No. 153) Soru : Zat-ı alilerinizden ramazan ayında oruç tutmamak konusunda fetva istiyorum. Çünkü ben fırında ateşin önünde çalışıyorum. Bu şiddetli sıcaklığa dayanamıyorum. Geçen sene ben ramazan ayında çalışmadığım için oruç tuttum. Eğer Allah dilerse bu sene oruç tutmam lazım.


Cevap : Oruç tutmanız gerekir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: