Fâtiha'yı okumayı unutan kimsenin namazının hükmü

Birinci soru, (10314) no'lu fetvadan: Soru 1: İnsan mesela öğle namazında Fâtiha okumayı bilerek değil de sehven terkettiği zaman namazı sahih midir, yoksa değil midir?. Bu konuda bize fetva veriniz, Allah sizden razı olsun ve her türlü hayırla mükafaatlandırsın.


Cevap 1: Namazda Fâtiha okumak, imam ve münferid için bir rükundur, imkan olursa me'mum için vaciptir. Kim rekatlardan birinde unutarak onu terk ederse, ondan sonra gelen rekat onun yerine geçer. Eğer imam yahut münferid ise, namazını tamamlayacak bir rekat daha kılması ve sonra, teşehhütten sonra ve selamdan önce sehiv secdesi yapması gerekir. İmama uyana gelince, sehven yahut bilmeyerek onu terk ederse ona bir şey gerekmez. Böylece bu konuda rivayet edilen Ebu Bekre es-Sekafi hadisinden dolayı, imam rükuda iken yetişirse, o da onunla birlikte rüku yapar ve Fâtiha ondan düşer.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: