Ezandan önce ve sonra Peygamebere (s.a.v.) salavatın açıktan okunmasının hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 501) (9696) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Memleketimiz Pakistan'da İslami hükümet olmasına rağmen, bazı cami imamları ezandan önce: "Essalatü vesselamü aleyke ya Resûlellah, aleyke ya habibellah" demekte ısrar ediyorlar. Hiçbir fırsatta bu kelimeyi söylemeyi bırakmoyorlar ve ben bütün namazlarımı bu imamların arkasında kılıyorum. Onların arkasında namazım sahih mi değil mi, yahut en yapmam gerekir? Bu imamların hükmü nedir?


Cevap 1: Birinci olarak: Ezandan önce ve sonra Peygambere (s.a.v.) sesli olarak salat ü selam getirmek, dinde sonradan ihdas edilen bid'atlardandır. Peygamber'dan (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Hadis müttefekun aleyhtir. Bir rivayet te şöyledir: Her kim işimiz (dinimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. İkinci olarak: Bu bid'atı kim yapar, onu ikrar eder ve ona gücü yettiği halde onu değiştirmezse, o günahkardır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: