Ezana fazladan atıf harfi ilave etmek

Ezana fazladan atıf harfi ilave etmek (3050) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Müezzinlerden biri ezanın sonunda "Allahu ekber.. Allahu ekber.." sözünden sonra "Ve lâ ilâhe illallâh" şeklinde bir "vav" harfi ilave ederek okumaktadır. Bu müezzin yaşlı biri. Oğlu -ezan okuduğu caminin imamı- uzun zamandan beri babasına böyle yapmayı bırakması için nasihatte bulunduğunu ama babasının bunu kabul etmediğini ve hatta oğluyla beraber yeyip içmekten bile kaçındığını bana söyledi. Biz de hepimiz ona nasihat ettik ama yaptığında ısrar ediyor. Oğlu bizden onu görevden aldırmamızı istedi. Biz de cevaben babasıyla arasında kin ve düşmanlık peyda hasıl olmasından endişe ettiğimizi söyledik. Bunun üzerine endişelenmememiz gerektiğini söyledi. Allah size bereket ihsan etsin! Bizi bu konuda aydınlatır mısınız? Acaba bu kişinin görevden alınmasını talep edebilir miyiz? Ona nasıl nasihatte bulunalım, hakkın ne olduğunu kendisine nasıl bildirelim?


Cevap 2: Eğer durum anlatıldığı gibiyse, bu yaptığını terk etmesi gerektiği kendisine açıklanmalıdır. Çünkü ezanın şerî formatında böyle bir şey mevcut değildir. Ancak bu şekildeki bir ilave, (Bölümün numarası 6; Page No. 66) anlamı değiştirmediğinden ezanı da geçersiz kılmaz. Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: