Ezân okumadan önce veya okuduktan sonra bazı lafızlar ilave etmenin hükmü

Ezân okumadan önce veya okuduktan sonra bazı lafızlar ilave etmesi. (709) no'lu fetva: Soru: Bazı müezzinlerin sabah ezânı esnasında ezâna başlamadan önce iki-üç defa minareden tekrar ederek: Namaz kılınız ya da namaz diye seslendikleri görülmektedir. Sonra ezâna başlamaktadırlar. (Soru soran kişi): Bunu kabul edip etmeyeceklerini sormaktadır?


Cevap: Dinin (peygambere) tabi olmak ve onu takip etmek üzerine kurulduğu, bidat ve uydurmalar üzerine kurulmadığı açıktır. Bunu Peygamber (s.a.v.)'in şu buyruğu teyid etmektedir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. bir rivayetteki Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. ifadesi ve (s.a.v.)'in şu hadisi de teyid etmektedir: (dinde) Sonradan türetilen şeylerden uzak durun, Her türetilen şey bid'attir. Aynı şekilde yine açıktır ki, sabah namazı için okunan ezânın kelime sayısı on yedi, diğer namazlar için okunan ezânın kelime sayısı ise on beştir.İster ezâna başlamadan önce ister ezândan sonra olsun meşruiyeti sabit olan lafızlara ilave yapıldığında bu bid'at kabul edilir ve bu ilavenin inkarı ve bunu yapan kimsenin reddi gerektiği ortadadır. Oysa ki, ezânın lafızlarında Allâh'ın yüceliğini ve makamını zikrettikten sonra (iki defa haydin namaza, iki defa haydin kurtuluşa ) şeklinde müezzinin söylediği (namaz kılın, namaz) sözlerinden daha kapsamlı, daha tesirli ve uyarıcı sözler vardır. Meşru olmayan bid'at ve uydurmalardan ezânın meşruiyetini korumak için bahsedilen müezzinlerin, ezâna başlamadan önce minarede . ezândan önce söyledikleri (namaz kılın, namaz v.b.) ziyade lafızlarını, soru soran kimsenin reddetmesi gerekirBaşarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: