"Ey kulum! Bana itaat et ki rabbani bir kul olasın" hadisi

(2808) no'lu fetva: Soru: Bazı insanların hadis-i kudsi diye naklettikleri bir haber işittim, metni şöyledir: "Kulum, bana itaat et ki, rabbani bir kul olasın. O kul, bir şeye 'ol' dediğinde hemen oluverir." Bu, sahih bir kudsi hadis midir değil midir?


Cevap: Sünnet kitaplarından hiç birisinde böyle bir hadise rastlamış değiliz. Manası bunun uydurma olduğunu gösteriyor. Zira bu, yaratılmış olan zayıf bir kulu, güçlü yaratıcı olan bir zatın konumuna yükseltiyor. Ya da onu ona ortak kılıyor. Allah Te'âlâ mülkünde ortağı bulunmasından münezzeh ve yücedir.Bu şekildeki bir inanç küfür ve şirktir. Çünkü Allah, bir şeye ''ol'' dediğinde o şey hemen oluverir. Nitekim Allah Te'âlâ öyle buyurmaktadır: Bir şey yaratmak istediği zaman O'nun yaptığı "Ol" demekten ibarettir. Hemen oluverir. (Bölümün numarası 4; Page No. 472) Başarı Allah'tandır! Peygamberimizin Muhammed ( s.a.v.)'e , âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: