"Ey iman edenler! Allah'a karşı hakkıyla takvalı olun..." mealindeki ayetin neshedildiği

(2537) no'lu fetva: Soru: Aşağıdaki iki ayetten ikincisi birincisini neshetmiş midir? Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin. O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.


Cevap: Hem sahabeden ve hem de diğer müfessirlerden bazıları ilk ayetin muhkem mi mensuh mu olduğu konusunda ihtilaf etmiştir. İbn Abbas ve ona muvafakat edenlerin görüşüne göre bu ayet muhkemdir. Ayetin O'na yaraşır şekilde (Bölümün numarası 4; Page No. 205) kısmını "Allah yolunda hakkıyla cihad etmeleri, Allah hakkında kınayanın kınamasına aldırmamaları, kendileri, babaları ve çocukları aleyhine de olsa adaleti gözetmeleri" şeklinde tefsir etmektedirler. Bu konuda Said b. Cübeyr, Ebu'l-'Âliye, er-Rabi b. Enes, Katade, Mukatil b. Hayyan, Zeyd b. Eslem, Süddi ve daha başkaları bu ayetin şununla neshedildiği görüşünü dile getirmişlerdir: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. En zahir görüşe göre; bu ayette nesh bulunmayıp Allah'a karşı hakkıyla takvalı olmak ile murad edilen diğer ayetin delalet ettiği manadır ki, o da Allah te'âlâ'nın şu sözünde yer alır: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: