Ey falan kişi bize bereket verdin

(20980) Numaralı fetva: Soru : Bazı insanların misafirlerini hoşnut etmek için veya misafiri geldiği için abartarak bize bereket verdin, bizi kutsadın gibi söler söylemesinin hükmü nedir?


Cevap : Tebareke ( bereket, takdis) lafzı, tek başına (mutlak, kayıtsız) olarak yalnız Allah için kullanılır. Ayette Yüce Allah ifade ettiği gibi yalnız Allah için kullanılır, başkası için kullanmak caiz değildir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren (Allah) yüceler yücesidir Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir. Yapıp-yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Allah'ın dışındaki varlıklara gelince tek başına değil de isimle bitişik (falan mubarektir) gibi olursa o zaman caizdir. Ayette Yüce Allah Hz. İsa'yı anlattığı gibi Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı. ve Allah sübhanehu dedi Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke'deki (Kâbe)'dir. Başarı Allah'tandır! Allah peygamberimiz Hz. Muhammed'e, (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: