Evsafı değişen suyun hükmü

Evsafı değişen suyun hükmü (11108) no'lu fetva: Soru: Güney Yemen'in dağlık (Bölümün numarası 5; Page No. 92) bölgelerinde yaşıyorum. Buralarda çok bozulma var. Sorum şöyle: Biliyorsunuz ki buralarda yağmur az yağar. Bütün bunlar tabii ki Allah'ın iradesine bağlı. Camimizde namaz kılanların sayısı da oldukça az.. Pis su ile abdest almaktadırlar. Yani, suyun rengi, tadı ve kokusu değişmiş durumda. Bu su caminin yakınındaki küçük bir barajda bulunuyor. O su ile abdest almalarına ne kadar engel olduysak da dinlemediler. Doğru yaptıkları konusunda ısrar ettiler. Sorun şu ki, caminin (dernek) başkanı da onların yanında.. Çünkü kendisi okuma yazma bilmez biri, doğrunun ne olduğunu da ayırt edemiyor. Hocam sizden, bizim bu dağlık bölgemizde egemen olan bu problem hakkında fetva vermenizi rica ediyorum. Ayrıca benim aracılığımla kendilerine bir mektup göndermenizi rica ediyorum ki ikna olsunlar ve bu yaptıklarından geri dursunlar.. Zira abdestsiz namaz sahih değildir. Böylelikle bir köy, evlerinde abdest almaları sağlanmak ve bu şekildeki bir uygulamadan vazgeçirilmek suretiyle böyle bir işten Allah'ın izniyle kurtarılmış olacaktır. Bu aciz insanları içinde bulundukları cehalet durumundan çıkarabilirseniz bu da sizin şerefiniz olacaktır.Muvaffakıyet Allah'tandır. Allah'tan onları sırat-ı müstakîme hidayet buyurmasını dilerim.


Cevap: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişin ardından; Geçen bu soru oldukça kısa ve özettir ki açıklamaya, detaylandırmaya muhtaçtır. Sudaki değişim bir necaset nedeniyle ise, o su da necistir. İster büyük hades (cünüplük, âdet ve lohusa) durumunda ister küçük hades (abdestsizlik) durumunda kullanılması sahih değildir. Çamaşır yıkamada da kullanılamaz. Sudaki değişim eğer temiz bir şeyden dolayı veya temiz bir şeyin suyun içinde uzun süre kalmasından dolayı meydana gelmişse, bu suyla abdest almak caizdir. Gusül ve necasetin giderilmesinde kullanılması da aynı şekilde caizdir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: