Evliyanın hiçbir kimse hakkında tasarrufu yoktur

(Bölümün numarası 1; Page No. 104) İkinci soru, (3716) no'lu fetvadan: Soru 2: Ben işitiyorum ve gözlerimle görüyorum ki, evliyanın dünyada kul hakkında tasarrufu olduğunu söylüyorlar. Diyorlar ki: Onların kırk yüzü vardır, biri bir adam olarak, biri bir yılan, bir arslan ve benzeri şekilde görünür. Kabristanlara giderler ve orada uyurlar ve orada geceleyin dolaşırlar. Yine diyorlar ki: Uyurken onların yanında durur ve onlara: "Gidiniz, sen şifa buldun" der. Bu söz doğru mudur yoksa değil midir?.


Cevap 2: Evliyanın hiçbir kimse hakkında tasarrufu yoktur. Allah'ın diğer insanlara verdiği normal sebeplerden onlara da vermiştir ki, olağan üstü bir şeye malik değillerdir. İnsan suretinin dışında yılan, aslan, maymun ve benzeri hayvanların suretine girmeleri de mümkün değildir. Allah bunu, meleklere ve cinlere vermiş ve onlara has kılmıştır. Oradakileri ziyaret etmek, rahmet ve mağfiret dilemek için dua etmek amacıyla kabirlere gitmek meşru kılınmıştır. Oradakilerden bereket ve şifa dilemek ve sıkıntıların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanması için yardım talep etmek üzere oraya gitmek caiz değildir. Bilakis bu, en büyük şirktir. Yine Allah'tan başkası için kurban kesmek de en büyük şirktir. İster bu evliyanın kabirleri yanında olsun, isterse başka yerde olsun. Onlar hakkında anlattıkların şeriata muhaliftir. Bilakis bu, münker olan bid'atlardan ve şirk olan inançlardandır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: