Evliyaların cesetle değil ruhla gökyüzüne yükselmesi

Velî öldüğünde gökyüzüne yükseltilir mi ? Birinci soru, (7781) no'lu fetvadan: Soru 1: İnsanların şu sözü doğru mudur?: Velî bir kimse ölüp kabre defnedildiğinde, melekler gelip onu kabirden çıkarırlar ve onu semaya yükseltirler".


Cevap 1: Bu doğru değildir. Zira ruhu yükseltilir, eğer mü'min ise gökyüzünün kapıları ona açılır, eğer kafir ise gökyüzünün kapıları kendisine kapanır ve sonra yer yüzüne atılır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: