Evlatlar arasında vakıf konusunda ayrım yapmak caiz değildir

(Bölümün numarası 16; Page No. 114) (4412) no'lu fetva: Soru : Adamın çokça evladı var. Bir kısmı eşinden, bazıları da cariyesindendir. Sahip olduğu arazilerden üçte ikisini cariyesine ve ondan olan evlatlarına vermek istemektedir. Diğer çocuklarına pay vermeksizin onlara vakfetmek istemektedir. Bu sahih midir?


Cevap : Evlatları arasında ayrım yapması caiz değildir. Haramdır. Çünkü Resullah (s.a.v.) buyurmuştur : Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında âdil olun. Üzerinde ittifak edilmiştir Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: