Etin arasındaki kandan insanın bedenine ve elbisesine bulaşan kan

Dördüncü soru, (5310) no'lu fetvadan: Soru 4: Bazı kardeşlerimizin, elbiselerinde kan olduğu halede namaz için camiye geldiklerini görüyoruz. Kendilerine nasihat ettiğimiz zaman: "Buradaki kan, helal olarak kesilen hayvanın kanıdır ve onun kanı namaza zarar vermez" diyor. Bu söz doğru mudur, değil midir? Elbiseler ve vücutta bulunan kanla namaz caiz olur mu, olmaz mı?.


Cevap 4: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. (Bölümün numarası 5; Page No. 409) Eşyada asıl olan, mubah ve temiz olmasıdır. Delil olmaksızın: "Bu haramdır ve necistir" denmez. Haram ve necis arasında mutlak olarak uyum gerekmez. Her necis haramdır ve her haram necis değildir. Kur'ân, kanın haramlılığına mutlak ve mukayyet olarak işaret etmektedir ki, mutlak mukayyede hamledilir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Leş ve kan sizlere haram kılındı. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan'dan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış birşey bulamıyorum. Ayeti oku. Kan, birinci ayette mutlak olarak, ikinci ayette akıtılmış olmakla mukayet olarak zikredilmiştir. Kurtubi şöyle demiştir: "Âlimler, kanın haram ve necis olduğunda, yenilmeyeceği ve ondan istifade edilmeyeceğinde ittifak etmişlerdir." Yine şöyle demiştir: "Allah Te'âlâ burada kanı, mutlak olarak zikretmiş. Enâm suresinde de: Akıtılmış kan sözüyle mukayyed olarak zikretmiştir. Âlimler icma ile buradaki mutlak'ı mukayyed'e hamletmişlerdir. Bakara suresinde zikredilen kandan maksat, akıtılmış kandır. Çünkü ete karışan kan, icma ile haram değildir. Aynı şekilde karaciğer ve dalak'ın haram olmadığı hakkında da icma edilmiştir." (Bölümün numarası 5; Page No. 410) Buradan anlaşılıyor ki, et arasında kalan kandan insan vücuduna ve elbisesine bulaşan kan, necis değildir. Çünkü o, akıtılmış kan değildir. Fakat müslüman için evla olan, pis olmasından dolayı ve akıtılmış necis kanla eziyet vermekle ve kirlenmişlikle itham olunmaması için, bundan temizlenmesidir. Bununla beraber akıtılmış kandan az bir şeyin, ilim adamlarına göre affolunduğu bilinmelidir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: