Esmau'l-Hüsnâ isimlerinden herbir ismin bir hâdimi var

(Bölümün numarası 2; Page No. 337)  İsim ve sıfatların tevhidi (Bölümün numarası 2; Page No. 338) (12763) Numaralı fetva: Soru: Denilmektedir ki belli sayıda bu ismlerin zikrine devam eden kişilere hizmet eden Esmau'l-Hüsna'nın herbir ismi için hizmetçileri varmış. Bununla ilgili herhangi bir ayet ve hadis gelmediği halde bu sahih mi?


Cevap: Esmau'l-Hüsna'nın her bir isminin bir hizmetçisi vardır şeklindeki söylenin şey sahih değildir. Aslıda yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: