es-Seb'u'l-Mesani hakkında

Soru: 5 es-Seb'ü'l-Mesani nedir ve niçin bu şekilde isimlendirilmiştir?


Cevap 5: Denildiğine göre es-Seb'u'l-Mesani yedi uzun sureden meydana gelen Bakara, Al-i İmran, Nisa, Maide, En'am, Araf, Yunus ya da ikisini bir sure kabul edenlere göre Enfal ile Tevbe sureleridir. es-Seb'u'l-Mesani'nin Fatiha suresi olduğu da söylenmiştir. Alimlerden gelen en sahih kavle göre Fatiha suresi besmele hariç yedi ayettir. Bu kavli İbn-i Cerîr ve İbn-i Kesir tercih etmiştir. Gerekçeleri de Buhari'nin rivayet ettiği Resulullah'ın (s.a.v.) Ebu Said el-Mualla'ya (Bölümün numarası 4; Page No. 346) Fatiha suresinin fazileti ile ilgili söylediği: O, yedi ayet olan Fâtiha sûresi ve yüce Kur'ân'dır. sözü ve yine Buhari'nin Ebu Hureyre tarikinden Resulullah'tan (s.a.v.) rivayet etmiş olduğu şu hadistir: Kur'ân'ın anası, Fâtiha sûresidir (tekrarlanan yedi ayettir) ve o yüce Kur'ân'ın kendisidir. Fatiha suresinin ayetleri es-Seb'u'l-Mesani olarak isimlendirilmiştir. Çünkü bu ayetler farz olsun nafile olsun namazların bütün rekatlarında tekrar edilmektedir.


Tags: