Erkeğin tenasül uzvunun sünnet kısmının haz almaksızın (kadının fercine) girmesi gusül gerektirir

Beşinci soru, (8143) no'lu fetvadan: Soru 5: Erkeğin tenasül uzvunun sünnet kısmının haz almaksızın (kadının fercine) girmesi gusül gerektirir mi gerektirmez mi?.


Cevap 5: Hamd yalnız Allah'adır salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Evet; Bu konuda varid olan delillerden dolayı hem erkek hem kadınin ikisine de gusül abdesti gerekir. Bu konuda Ahmed, Müslim ve Tirmizi'nin Hz. Aişe (r.a.)'dan rivayet ettikleri bir rivayette buyurdu ki: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bir erkek hanımının dört şubesi (kol ve bacakları) arasına oturur ve tenasül uzuvları birbirine temas ederse gusletmesi vaciptir. Yine Sahihayn'da Ebû Hureyre (r.a.)'ın Peygamber (s.a.v.)'den şöyle buyurduğu (rivayet edildi) Bir erkek hanımının dört şubesi (kol ve bacakları) arasına oturur ve cimada bulunursa gusül gerekir. Müslim şunu da ilave yaptı: menisi gelmese bile. (Bölümün numarası 5; Page No. 319) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: