Erkeğin nişanlısına Aşure günü ve Recep ayı gibi belli münasebetlerde verdiği hediyelerin hükmü

(19805) no'lu fetva: Soru : Erkeğin Recep, Şaban ve Ramazan ayları, Aşure günü ve bayramlar gibi belli münasebetlerde nişanlısına hediyeler göndermesi gibi Mısır'da yaşatılan bazı geleneklerin dinen hükmü nedir? Farz mıdır? Sünnet midir? Bu geleneklere uyan kimse günah işlemiş olur mu? (Bölümün numarası 16; Page No. 176)


Cevap : İnsanlar arasındaki hediyeleşmeler, sevgi ve barışı pekiştirir, kalplerden kin ve nefreti kaldırır. Bu nedenle hediyeleşme, dinen teşvik edilen davranışlardandır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) hediyeyi kabul eder ve karşılık verirdi. Müslümanlar arasında uygulama da hamdolsun bu şekilde olmuştur. Fakat Aşure günü, Recep ayı, doğum günleri vb. bidatler münasebetiyle verilen hediyeler şayet meşru olmayan bir sebebe dayanırsa, caiz olmaz. Çünkü bu, batıl bir davranışı destekleme ve bidate iştirak etme anlamına gelir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve shabesine salât ve selam etsin.


Tags: