Erkeğin eşine karşı görevleri

(19313) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3 Erkeğin eşine karşı görevleri nelerdir?


Cevap 3 Kocanın, eşini gözetmesi, koruması ve ona nafaka temin etmesi gerekir. (Bölümün numarası 19; Page No. 262) Allah Te'âlâ'nın buyurduğuna Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: