Erkeğin cinsiyetinin kadına çevrilmesi ve tersi

(Bölümün numarası 1; Page No. 64) Birinci soru, (1542) no'lu fetvadan: Soru 1: Bazı Arap gazetelerinde, Avrupa'daki bazı doktorların, kadın ve erkeğin cinsiyetlerinin değiştirildiği ameliyatlar yaptıklarına şahit oluyor ve okuyoruz. Bu caiz midir?. Bu, yaratma ve şekil verme gücüne sahip yaratıcının işlerine müdahale sayımaz mı? Bu konuda islam'ın görüşü nedir?.


Cevap 1: Yaratıklardan hiçbir kimse, erkeği kadına ve kadını erkeğe değiştirme gücüne sahip değildir. İlim ve teknoloji nereye ulaşırsa ulaşsın bu, onların işlerinden ve güçleri dahilinde olan şeylerden değildir. Ancak bu, sadece Allah'a mahsustur. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.(49)Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. (Bölümün numarası 1; Page No. 65) Allah Te'âlâ ayetin başında, buna malik olanın sadece kendisi olduğunu ve Ona mahsus olduğunu haber vermiş ve ayeti, bu hususiyetin aslını beyan ederek bitirmiştir ki o da, ilminin ve kudretinin kemalidir. Fakat doğan çocuğun durumu bazen karışık olabilir, erkek mi yoksa kadın mı olduğu bilinmez. Başlangıçta kadın gibi görünebilir ve gerçekte o erkektir, yahut aksi de olabilir. Büluğa erince genellikle bu karışıklık izale olur ve gerçek ortaya çıkar ve doktorlar kendisine erkeklik ve kadınlık durumuna uygun cerrahi bir ameliyat yapar. Bazen bir ayırmaya ve ameliyat yapmaya ihtiyaç da kalmayabilir. Bu gibi durumlarda doktorların yaptığı, yaptıkları cerrahi müdahale ile çocuğun gerçek durumunu ortaya çıkarmaktan ibaret olup, erkeği kadına ve kadını erkeğe değiştirme değildir. Bununla anlaşılıyor ki onlar, Allah'ın işi olan bir şeye karışmamışlar ve ancak Allah'ın yaratmış olduğu şeyi, insanlar için ortaya çıkarmışlardır. Allah en iyi bilendir.Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: