Erkeğin, abdest esnasında kadını düşünmesi

(10368) no'lu fetva: (Bölümün numarası 5; Page No. 292) Soru: Adest alırken bazen insanın zihnine namaz ve abdestten uzak bir takım düşünceler gelip gidiyor. Mesela kişi abdest alırken bir kadını düşünebiliyor. Böyle bir durumda abdest bozulur mu, bozulmaz mı? Bu konudaki şer'i hüküm nedir?


Cevap: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki: Kişi, bu tür şeyleri düşünürken kendisinden meni veya mezi gelmediği sürece bunun abdestine bir etkisi olmaz. Zira sırf düşünce abdesti bozucu değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: