Ergenlik çağına gelmeyene vakıf yapılır mı?

Varislere vakfetmek (1410) no'lu fetva: Soru : Babam Abdülaziz el-Hüseyn 1387 h. yılında vefat etmiştir. Evrakları arasında hayatının başında vefat eden kızına bir eşyayı vakfetmiştir. Vesikanın tarihi 1364'tür. Kızı 1332 yılında doğmuştur ve 13 yaşında vefat etmiştir. Soru şöyledir:1 : Ergen olmayana vakıf geçerli midir?2 (Bölümün numarası 16; Page No. 113) : Eğer bu vakıf geçerli ise, kardeşlerinden ayrılır mı? Vakıf yapıldığı zaman kardeşleri erkekler ve kızlar olmak üzere sekiz kişilerdir.3 : Eğer vakıf sahih ise, babamın malının üçte birinden mi sayılır yoksa ayrı mı hesaplanır?Ekte vakıf vesikasının fotokopisi bulunmaktadır.


Cevap : Bulunan evraka babanın kızına yaptığı vakfiye sahihtir. Geliri kurban vb. hayır yerlerine (Fakirlere akşam yemeği) harcanır. Vesikada İbrahim ed-Dehim el-Hüseyn'in şehadeti vardır ve yazan da İbrahim b. Abdul Muhsin'dir. Komisyon soruyu ve vesikayı inceledikten sonra vakfiyeyi iptal edecek bir şey olmadığını söylemiştir. Bu vakfiye bağımsız hesaplanır ve babasının malının üçte birine katılmaz. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: