En'âm Sûresi 138. ayetin tefsiri

(6292) no'lu fetvanın onuncu sorusu: Soru 10: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu ayetin manası nedir?


Cevap 10: İbn-i Cerîr (rha) tefsirinde şöyle demiştir: Zikri yüce Allah şöyle demektedir: Ve biz Yahudilere tırnaklı her hayvanı haram kıldık. Haram kılınmış olan bu hayvanlar yarık tırnaklı olmayan hayvanlar ve kuşlardır. Deve, deve kuşu, kaz ve ördek gibi.. Allah te'âlâ, sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. mealindeki ayette Yahudilere sığır ve koyunların, sırtlarında veya bağırsaklarında taşıdıkları yahut da kemiklere karışık bulunanlar istisna olmak üzere diğer iç yağlarını haram kıldığını bildirmiştir. Buna göre Allah'ın Kitabı'nda sığır ve koyunlardan istisna etmiş olduğu her türlü iç yağı onlara haram kılınmıştır. Allah te'âlâ'nın Sırtlarında taşıdıkları yağlar hariç mealindeki ayeti ise, yan taraflarındaki ve sırta bağlı olan yağların müstesna olduğu, bunların Yahudilere haram kılınmamış olduğu anlamına gelmektedir.Allah te'âlâ'nın yahut bağırsaklarında mealinde "bağırsaklarında" manasındaki havâyâ kelimesi hâviye kelimesinin çoğulu olup karın içinde bulunan, orada toplanan, dolanan şeyler manasındadır ki bunlar işkembedir. Allah te'âlâ'nın ya da kemiğe karışan sözü de kemiğe karışmış olan iç yağların da Yahudilere helal olduğu anlamındadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: