Elbiseyi topukların altına kadar uzatmanın hükmü

(19600) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3 : Elbisesini topuklarının altına kadar uzatan kimsenin durumu nedir?


Cevap 3 : Topukların altına kadar uzanan uzun elbiseler giymek erkekler için haramdır. Bu konuda giyilen elbisenin tek bir elbise, entari, pantolon, cilbap/aba ya da başka bir tür olması arasında fark yoktur. Zira Resûlullah'ın (s.a.v.) Elbisenin topuklardan aşağı olan kısmı ateştedir. sözünün umumu bunu gerektirmektedir. Ahmed b. Hanbel ve Buhârî. Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Allah (c.c.) kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve kendilerini temize çıkarmaz; onlar için acıklı azâp vardır: Kibir içinde elbisesini yere salan, iyiliği başa kakan ve malını yalan yeminle satan. bkz. Müslim, Sahih; Ahmed b. Hanbel, Müsned. (Bölümün numarası 24; Page No. 13) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: