"El-Halîfe ve es-Sâhib" Allah'ın isimlerinden midir?

(15900) Numaralı fetva: Soru "El-Halîfe ve es-Sâhib" Allah'ın en güzel isimlerinden midir?


Cevap: "El-Halîfe ve es-Sâhib" Allah'ın isimlerinden değildir. Nebi (s.a.v.) şöyle buyurmuştu: Allah'ım! Seferde dost Sen'sin, ailemde güvendiğim Sen'sin. Bu ihbar/haber vermedir, isimlendirme değildir. (Bölümün numarası 2; Page No. 340) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: