el-Bohra'larda olduğu gibi Allah'tan başkasına secde etmenin hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 381)  Bohra (Bölümün numarası 2; Page No. 382) (2289) no'lu fetva: Soru 1: Bohra'ların büyük âlimleri, kendilerine tabi olan kimselerin, kendilerini ziyarete geldikleri zaman secde etmeleri gerektiği hususunda ısrarcı olmaktadır. Böyle bir davranış Resulullah (s.a.v.) ya da Hulefa-i Raşidîn döneminde var mıydı?. (Son zamanlarda) yeni bir şey olarak; Bohrevi (Bohra taifes'ne mensup olan) bir adamın, Bohraların büyük âlimlerinden birisine secde eden resmı, 6.10.1977 tarihinde Pakistan'da basılan bir gazetete yayınlandı. Görmeniz için bu resmi size de gönderiyorum.


Cevap 1: Secde; Allah Teâlâ'nın sadece kendisine yapılmasını emrettiği bir ibâdet çeşididir. Kulun sadece bir olan Allah'a yönelmesini gerektiren ibadet yollarından bir yoldur. Allah teâlânın şu ayetinin umumi manası sebebiyle: Andolsun ki biz, "Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının" diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. ve şu ayeti: Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki ona: "Benden başka İlâh yoktur; şu halde bana kulluk edin" diye vahyetmiş olmayalım. ve Allah Teâlâ'nın şu ayeti Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin! (Bölümün numarası 2; Page No. 383) (sebebiyle bu böyledir). Allah Teâlâ kullarını güneşe ve aya secde etmekten menetmiştir. Çünkü ay ve güneş, Allah'ın varlığına delalet eden iki yaratılmış varlıktır. Ne secde ne de başka bir ibadeti haketmezler. Allah Teâlâ ayı, güneşi ve diğer varlıkları da yaratan olması sebebiyle sadece kendisine secde edilmesini emretmiştir. Genel olarak yaratıkların Allah'tan başkasına secde etmeleri Allah Teâlâ'nın şu ayetlerinden dolayı caiz değildir: Şimdi siz bu söze (Kur'an'a) mi şaşıyorsunuz?(59)Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz!(60)Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız!(61)Haydi Allah'a secde edip O'na kulluk edin! Allah sadece kendisine secde etmeyi emretti. Sonra genelleştirerek bütün ibadetlerde diğer yaratılanlara değil, sadece kendisine yönelmelerini kullarına emretmiştir. Eğer el-Bevhera soruda zikredildiği gibi ise, büyüklerine secde etmeleri ibadet olup onu ilahlaştırmaktır. Allah'la beraber ortak edinmek ya da Allah'tan başka ilâh edinmektir. İnsanlara kendisine secde etmeyi emretmesi ve buna rıza göstermesi o şahsı, kendisine ibadete çağıran tağut yapar. Kendilerine tabi olunan ve tabii olanlardan her iki grup da bu davranışlarıyla (Allah korusun) İslam dininden çıkarlar ve kafirdirler.


Tags: