Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâ'at kimlerdir?

(Bölümün numarası 2; Page No. 230)  Ehl-i Sünnet ve'l Cema'at'in terminolojik tanımı. İkinci soru, (4143) no'lu fetvadan: Soru 2: Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâ'at'in terminolojik tanımı nedir? Hindistandaki Berilevi Medresesinde bulunan alimler Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâ'at'tten sayılırlar mı? Cevap evet ise neden?


Cevap 2: Bu kimseler, Abdullah'ın oğlu Muhammed'in (s.a.v.) ve sahabesinin (Allah onlardan razı olsun) üzerinde olduğu yolda yürüyenlerdir. İşte bu kimseler Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâ'at'tirler. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: