Ehl-i sünnet mezhebi Rasûlullah'ın (s.a.v.) sahabeler arasında cereyan eden olaylare ilişmemeyi gerektirir

(Bölümün numarası 3; Page No. 400) (7150) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Hz. Peygamber (s.a.v.) kendisinden rivayetle gelen bir sahih hadiste İki müslüman kılıçlarıyla karşılaştıkları zaman katil de maktül de Cehennem'dedir. Denildi ki: Katil tamam da, maktüle ne oluyor? Buyurdu ki: (O da) arkadaşını öldürmek istemişti. buyurmuş veya buna benzer şekilde söylemiştir. Raşit halifeler dönemindeki büyük fitne durumunda bu hadisle nasıl hükmedilir?


Cevap 4: Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat mezhebi, Rasûlullah'ın (s.a.v.) sahabeleri arasında meydana gelmiş olan olaylara ilişmemek ve onların hepsinden razı olmak, yaptıkları fiilleri içtihat ederek yaptıklarına ve dolayısıyla içtihadında isabet edenin iki ecir; isabet edemeyenin de bir ecir aldığına ve hatasının da bağışlandığına inanmak yönündedir. Sözü edilen hadis, birbirlerini, şerî bir içtihada dayalı olmaksızın yalnızca zulüm ve düşmanlığa bağlı bir şekilde öldürmeye çalışan müslümanlar hakkındadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: