Ehl-i Kitaba hediye vermek

(Bölümün numarası 10; Page No. 78)  Ehl-i Kitab'a hediye vermek (6787) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Müslümanın, Ehl-i kitaba bir şey hediye vermesi caiz midir? Yine Ehl-i kitaptan bir kimseye kurbandan bir parça hediye edilmesi caiz midir?


Cevap 4: Kafir eğer muharip değilse, ona hediye vermek, kurbandan yedirmek ve nafile sadaka vermek caizdir. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: