Ehl-i Kitabın yemeğinin mubah olması

(Bölümün numarası 2; Page No. 114)  Müslümanın, Ehl-i Kitab'ın yemeğinden yemesi, onlara islami kitaplar vermek, onların önünde namaz kılmak ve onların kiliselerine gitmek. (3262) no'lu fetva: Soru 1: Okulda Hıristiyan arkadaşlarımdan bazıları beni, yemek ikram etmek için evlerine davet ediyorlar. Kendisi şeran helal olan, onların yemeğinden yemem caiz midir?


Cevap 1: Evet, eğer bizzat bu yemeğin haram olmadığını biliyorsan yahut durumu bilinmiyorsa, ister evinde olsun isterse başka yerde olsun, hıristiyan arkadaşının ikram ettiği yemekten yemen caizdir. Yasak olmasına dair bir delil bulununcaya kadar, bu konuda asıl olan caiz olmasıdır. Onun hıristiyan olması, bunu yasaklamaz. Çünkü Allah Te'âlâ, ehl-i kitabın yemeğini bize helal kılmıştır.


Tags: