Efendim (ya seyyidî) sözüyle hitap etmek

"Efendim" (ya seyyidî) sözüyle hitap etmek (7717) no'lu fetvadan: Soru 4: Emniyette yahut silahlı kuvvetlerdeki bir subaya: "buyur efendim" demem caiz midir?


Cevap 4: Ona: "buyur" demen caiz, ancak "efendim" demen caiz değildir. Çünkü sahabelerden bazıları kendisine: "sen efendimizsiz" dedikleri zaman, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Seyyid (efendi,büyük) Allah Teâlâ'dır. (Sahih bir senedle Ebu Davud rivayet etmiştir.) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: