Ebû Talip kıyamet gününde azabı en hafif olan kimse olacaktır

Ebu Talip (5293) no'lu fetvanın dördüncü sorusu : Soru: Buharî ve Müslim'de Ebû Talip'in kıyamet gününde azabı en hafif kimse olacağına dair hadisler, Peygamber âilesinden inanmayan kimselerin ateşte olacağına dair diğer hadisler, ve peygamberimizin babasının ateşte olacağına dair başka hadisler rivayet edilmiştir. Bu durumda bunların ebedi olarak cehennemde kalacaklarına delalet eder mi? bu hususu bana açıklamanızı rica ediyorum.


Cevap: Ebu Talip bu konuda Peygamber (s.a.v.)'in şefaatı sebebiyle kıyamet gününde ateş ehlinin azabı en hafif olanıdır. Zira Allah Peygamber (s.a.v.)'in şefaatı nedeniyle içinde bulunduğu azabını hafifletecektir. Çünkü bu hususta Müslim İbn-i Abbas (r.a.)'dan rivayet ettiği bir hadiste Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: "Cehennemde azabı en az olan insan Ebu Talip'tir, onun ayağında ateşten bir ayakkabı vardır, ondan dolayı beyni kaynar." Yine bu konuda Müslim ve diğer (hadisçilerin) Abbas b. Abdü'l-Muttalib'ten aktardıkları bir rivayette dedi ki: Ya Resulallah! Ebu Talip, senin namına (düşmanlarına) kızar ve seni korurdu. Ona herhangi bir faydan oldu mu? . Resulullah (s.a.v.): - "Evet. Eğer ben olmasaydım, cehennemin en derin yerinde olurdu" dedi. Başka bir rivayette Abbas: - Ya Resulallah! Ebu Talip, senin namına (düşmanlarına) kızar ve seni korurdu. Bu davranışı ona fayda verir mi? dedim. Resulullah (s.a.v.): - "Evet. O, cehennemin derinliklerindeydi, ben onu derin olmayan sığ bir yere çıkardım, dedi. Yine Müslim 'in Ebû Said el-Hudri'den Peygamber (s.a.v.) onun yanında amcası Ebû Talip'i andı ve şöyle dedi: Belki kıyamet günü Ebu Talib’e şefaatim fayda verir de onu, derinliği incik kemiklerine kadar olmakla birlikte beynini kaynatan ateşten sığ (fazla derin olmayan) bir yere koyarlar.” İster Peygamber (s.a.v.)'in akrabalarından, ister başkaları olsun kafir olarak ölen herkes ateşte ebedî kalacaktır. Çünkü Allah te'âlâ genel manada şöyle buyurmaktadır: (Bölümün numarası 1; Page No. 489)  İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. Ne kötü gidilecek yerdir orası! Bu manada gelen diğer ayetler.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: