Ebû Tâlip b. Abdulmuttalip b. Haşim kafir olarak ölmüştür

Birinci soru, (5656) no'lu fetvadan:Soru 1: Ebû Talip mü'min olarak mı kafir olarak mı öldü?


Cevap 1: Ebû Talip b. Abdü'l-Muttalip b. Haşim kâfir olarak ölmüştür. Allah Tâalâ'nın Resulullah (s.a.v.)'e Ebû Talip hakkında indirdiği şu ayet-i kerimeden dolayı : (Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin Ve Allah Tealanın resûlünü (s.a.v.) (amcasına) istiğfar getirmesi hususunda şu şekilde uyarmasından dolayı (kafir olarak ölmüştür): (Kafir olarak ölüp) cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar, (Allah'a) ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara. Buhari ve Müslim'de rivayet edilmektedir ki: Ebû Talip can çekişirken yanında Ebû Cehil ve Abdullah b. Ebî Ümeyye vardı. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: (Bölümün numarası 1; Page No. 490)  Ey amca; Lâ ilahe illallah, (Allah'tan başka Allah yoktur) kelimesini söyle ki senin lehine olarak Allah katında şahitlik edeyim, dedi,O ikisi ona: Ey Ebu Tâlip! Abdülmuttalib'in dininden dönüyor musun?dediler. Peygamber (s.a.v.) söylediğini tekrar etti, onlar da söylediklerini tekrar ettiler. Onun söylediği son sözü; O Abdülmuttalib'in dîni üzeredir, oldu. ve Lâ ilâhe illallah (Allah'tan başka ilah yoktur) demekten kaçındı. Peygamber (s.a.v.): nehyedilmediğim sürece ben senin için af dileyeceğim, buyurdu. Bunun üzerine Allah (c.c.) şu ayeti indirdi: akraba dahi olsalar, (Allah'a) ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara. ve şu ayeti indirdi: (Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: