Eşine zıhar yapan birinin kefaretten önce ölmesi

(818) Numaralı fetva: Soru: Babası öldükten sonra arkasında iki eş bıraktı. Bu eşlerden adı (M.A) olana ölmeden on iki sene önce 'Sen bana annemin sırtı gibisin.' demiş. Sonra bu eşinden uzak durmuştur. Bu durumda söz konusu bu eş ölen kocasından miras alabilir mi?


Cevap: Eğer durum soran kişinin anlattığı gibi babası eşlerden adı (M.A) olana 'Sen bana annemin sırtı gibisin.' demiş ise bu 'zıhar' olarak kabul edilir. Zıhar ise eşleri birbirinden ayırmaz ve kadın kocasının karısı olmaya devam eder, bununla birlikte koca zıhardan dolayı kefaretini ödeyince kadar eşine yaklaşamaz. Sonuç olarak kadın karısı olmaya devam ettiği için ölen kocasından miras alabilir. Başarı Allah'tandır! Allah peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: