Eşin akika ile teberru'ta bulunması

(7365) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru : Babam zengindir. Bir çok hayvanı var. Annemin de keçisi vardı. Annemden keçiyi istedi ve ben ve kardeşlerim için akika olarak keseceğini söyledi. (Bölümün numarası 11; Page No. 441)  Anneme, keçiyi ver satalım ve çocuklarımız için akika olarak kurban edelim dedi. O keçi değerinde hayvan kesmedi. Annem keçiyle ilgili ısrarını görünce, bunu kes satmaktan daha iyidir dedi. Bunda bir nevi zorlama vardı. Akika beş ay sonra yerine geldi. Aynı şekilde bazı kardeşlerim için de öyle oldu. Sorum şu: Babamın yaptığı yeterli midir? Eğer varsa üzerime düşen bir şey yapabilir miyim?


Cevap : Bu keçi senin için akika olarak yeterlidir. Çünkü bu senin için değil, baban için sünnettir. Baban da bunun bir kısmını yerine getirmiştir. Eğer imkan bulursa ikinci bir keçi daha keser. Çünkü sünnete göre akika erkek için iki, kadın için birdir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: