Eğer belirli bir köyde bir sığırın kesilmesini vasiyet etse, ve bu köyün halkı zengin olursa benzer başka bir köyde kesilmesi

(14623) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: (Bölümün numarası 16; Page No. 409) Babam her sene Ramazan'da bir inek keser ve onu köydekilere dağıtırdı. Şu anda belirlenmiş köylünün halkı bu etlere ihtiyacı yoksa bu ineğin parasının fakirlere dağıtılması caiz midir? Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun.


Cevap 2: Eğer baban, bir inek kesilmesini ve bunu köydeki fakirlere dağıtılmasını vasiyet ederse sonra köylüler zengin olurlarsa o zaman köyünüze en yakın yerleşim yerine geçer. Eğer baban vasiyet etmediyse, sizin kurban kesmeniz onun için sadakadır. Bu durumda sizin kurban parasını fakirlere en faydalı şekilde (para olarak vb. olarak) değiştirmeniz caizdir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: